Projekty

< zpět
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Projekt: 2016
Lokalita: Hradec Králové
Užitná plocha: 1100 m2

Dodavatel: Megas, s.r.o.
Technický dozor: David Vinopal
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43
Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43

Autorská zpráva

Stavebních pozemků v centru Hradce Králové je velmi málo. Náš klient ale přišel s možností částečně využít a nadstavět stávající předávací stanici tepla s označením A43. Pozemek přímo u hradebního okruhu města, v kontextu funkcionalistické budovy Orlovny, kulturní památky Pěchotních kasáren a všudypřítomné zeleně. Vše v rámci městské památkové rezervace.

Během návrhu stavby jsme se museli vypořádat jednak s vnějším vzhledem, který je logicky podmíněn vazbou na své okolí, ale i doslova prokličkovat mezi technologií uvnitř předávací stanice tepla. Protože pozemek na počátku 20. století vznikl zasypáním hradebního příkopu, nebylo možné využít stávající konstrukci výměníku, ale obkročit ji a celý objekt založit na pilotech do únosného podloží.

Základem architektonické koncepce je doplnit nárožní parcelu do tvaru držícího uliční čáru a výškovou hladinu okolní stabilizované zástavby. Navržená budova je koncipována jako čtyřpodlažní, nepodsklepená obkračující původní výměník tepla. Poslední podlaží, převyšující korunní římsu okolní zástavby je ustoupené.

V celkem strohém tvarovém řešení objektu je v úrovni parteru loubím zvýrazněný hlavní vstup. Druhé dva boční vstupy z východní strany jsou pod subtilní markýzou. Ustoupené patro se dvěma byty zaměstnanců je pojednáno v plechové provětrávané fasádě.
půdorys půdorys 2 půdorys 3