Projekty

< zpět
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Projekt: 2019
Lokalita: Statenice
Užitná plocha: 1746 m2

Realizace se připravuje
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna
Obytný soubor u  Kopanského Mlýna

Autorská zpráva

Svažité území v odlehlé části obce, bez přímé návaznosti na souvislou zástavbu Statenic. Je vybaveno technickou a silniční infrastrukturou a započala zde výstavba rodinných domů v souladu s územním plánem.

Námi řešené pozemky jsou umístěny v nejvyšší části celé lokality. Ze severu a západu jsou ohraničeny pásem zeleně. Z pozemků je výhled jižním směrem na protější zalesněný svah.

Vzhledem ke značnému převýšení přirozeného terénu nad připravenou komunikací, bylo navrženo její prodlouženía pozemky zpřístupněny z horní části od severu. Tím došlo k zachování jižních zahrad.

Do svahu jsme umístili 3 identické dvojdomy, každý má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V každém patře je umístěn jeden samostatný byt podélné dispozice, zakončené obývacím pokojem s výhledem do zahrady. Do domů se vstupuje ze severu prostředním podlažím, takže do každého bytu vede maximálně jedno rameno schodiště.

Byt v podzemním podlaží je prosluněn malým atriem. Na jižní, čelní straně, je výstup přímo na zahradu. Byt v 1. nadzemním podlaží má menší terasu a možnost výstupu na zahradu po straně domu. Ve 2. nadzemním podlaží je byt zakončen velkou vyhlídkovou terasou s venkovním skladem a schodištěm, které zpřístupňuje rozlehlou terasu na zelené střeše domu. U vstupu do domu je společná kolárna, v suterénu domovní technická místnost.

Velikosti dvojdomů jsou navrženy tak, aby se jejich hmota podobala hmotám sousedních velkých rodinných domů. Domy využívají potenciál svažitého terénu pro soukromé zahrady bytů v suterénu a přízemí. Okna všech obytných místností jsou maximálně prosklena na osluněné strany. U teras jsme pracovali s ustoupením fasád, převisů a přistínění plnými zdmi, to vše se promítá do celkových kompozic fasád.

Stávající terén mezi domy bude mírně modelován a v jeho přirozeném spádu budou dotvořena místa pro možné zahradní aktivity (trampolína, lavičky...). Podél hranice pozemků povedou terénní schody a štěrkové cesty k jižním zahradním vstupům a k nádobám na odpad. Výškové řešení domů vůči sobě přirozeně kopíruje stoupající terén.
půdorys půdorys 2 půdorys 3