Projekty

< zpět
Obec Modletice
Projekt: 2020
Lokalita: Modletice u Dobřejovic, okres Praha - východ
Řešené území: 6 ha
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice

Autorská zpráva

Modletice, dnes obec jihovýchodně od Prahy na křižovatce pražského okruhu a dálnice D1.

Nepravidelně rostlá, raně středověká vesnice se rozkládá na jižním svahu mírného údolí Chomutovického potoka. Na protilehlé severně orientované stráni je později vystavěn barokní zámek s parkem. Tato struktura sídla, s vodotečí a plochami zeleně v centrální části, doplněné o dva rybníky Mlýnský a Zámecký, tvoří vhodný potenciál pro další růst.
Byli jsme osloveni majitelem rozsáhlých skladovacích hal, dnes stojících v těsném sousedství zámku, jako pozůstatekučásti bývalého JZD, s nápadem, přebudovat celé území tohoto zemědělského brownfielduve spolupráci s ostatními vlastníky a vedením obce.

Úkol si vyžádal na základě podrobného rozboru zpracovat koncept rozvoje celé vsi a definovat rozvojovou strukturu ulic a domů na základě původního potenciálu, vlastnických možností a stanovené etapizace.

URBANISMUS
Územní plán obce počítá s mírným rozvojem zástavby, především bydlení, na jižním svahu. Náš koncept abstrahoval toto směřování a doplnil jej do pravidelného celku, blížícího se kruhu, i na druhé polovině území kolem zámku. Plocha je pak protknuta páteřními komunikacemi historických cest jako hlavních a doplněna o vedlejší účelové ulice.
Těžištěm obce by se tak stalo nové náměstí, původní zámek a zeleň v centru.

BYTOVÝ SOUBOR
V rámci první etapy výstavby je uvažováno s demolicí skladovacích hal v sousedství zámku a přebudování území pro bydlení v menších bytových domech v kontextu centra a zámeckého parku.
Mírný severně orientovaný svah je navržen k zástavbě pěti dvoupatrovými domy s obytným podkrovím a garážemi v polozapuštěném suterénu.