Projekty

< zpět
Bytový dům u stříbrné tůně
Projekt: 2020
Lokalita: Modletice u Dobřejovic, okres Praha - východ
Řešené území: 6 ha
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně
Bytový dům u stříbrné tůně

Autorská zpráva

Modletice, dnes obec jihovýchodně od Prahy na křižovatce pražského okruhu a dálnice D1.

Nepravidelně rostlá, raně středověká vesnice se rozkládá na jižním svahu mírného údolí Chomutovického potoka. Na protilehlé severně orientované stráni je později vystavěn barokní zámek s parkem. Tato struktura sídla, s vodotečí a plochami zeleně v centrální části, doplněné o dva rybníky Mlýnský a Zámecký, tvoří vhodný potenciál pro další růst.
Byli jsme osloveni majitelem rozsáhlých skladovacích hal, dnes stojících v těsném sousedství zámku, jako pozůstatekučásti bývalého JZD, s nápadem, přebudovat celé území tohoto zemědělského brownfielduve spolupráci s ostatními vlastníky a vedením obce.

Úkol si vyžádal na základě podrobného rozboru zpracovat koncept rozvoje celé vsi a definovat rozvojovou strukturu ulic a domů na základě původního potenciálu, vlastnických možností a stanovené etapizace.

URBANISMUS
Územní plán obce počítá s mírným rozvojem zástavby, především bydlení, na jižním svahu. Náš koncept abstrahoval toto směřování a doplnil jej do pravidelného celku, blížícího se kruhu, i na druhé polovině území kolem zámku. Plocha je pak protknuta páteřními komunikacemi historických cest jako hlavních a doplněna o vedlejší účelové ulice.
Těžištěm obce by se tak stalo nové náměstí, původní zámek a zeleň v centru.

BYTOVÝ SOUBOR
V rámci první etapy výstavby je uvažováno s demolicí skladovacích hal v sousedství zámku a přebudování území pro bydlení v menších bytových domech v kontextu centra a zámeckého parku.
Mírný severně orientovaný svah je navržen k zástavbě pěti dvoupatrovými domy s obytným podkrovím a garážemi v polozapuštěném suterénu.