Usedlost na samotě v podhradí

Projekt: 2010
Spoluautor: Ing. arch. Zdeněk Hoffmann 
Realizace: dokončeno
Lokalita: okres Plzeň, Česká republika 
Zastavěná plocha: 509 m2 
Užitná plocha: 574,8 m2 
Rozpočtové náklady: -

Objemový faktor tvaru budovy A/V:  
Měrná potřeba tepla na vytápění dle ČSN: 42 kWh/(m2 a rok)

Vytápění: IZT, TČ, solární kolektory
Rekuperace: ANO

Pozemek:
Samota na louce u lesa v podhradí kamenného strážného hradu byla zastavěna během porevolučních 90.let nedokončeným projektem usedlosti, po kterém na pozemku zbyla zchátralá rozestavěná dřevostavba na masivním železobetonovém suterénu a přilehlá stodola.

Zadání:
Na pozemku navrhnout přízemní velkoryse pojatou stavbu s univerzální dispozicí, pro budoucí bydlení čtyřčlenné rodiny s vejminkem pro babičku nebo hosty. Na místě stodoly pak postavit dům správce a vytvořit tak zázemí pro vybudování ekofarmy.

Koncept:
Pro umístění stavby byl využit stávající železobetonový suterén, jehož lem je zvýrazněn a tvoří podestu nového domu, jakoby volně posazenou na rozlehlé louce. Novostavba se otevírá jihovýchodním směrem k hustému lesu. Cípy střechy se zvedají za jižním sluncem a vpouštějí ho do hloubky dispozice. V létě ji svými přesahy naopak chrání před přehříváním. Ze severozápadní návětrné strany je dům chráněn těžkou kamennou stěnou, s vyřezanými průhledy do otevřené krajiny. Rastr kamenného zdiva zároveň zjemňuje hmotu domu při pohledu z nedaleké silnice, vytváří dojem splynutí s lesem v pozadí a zároveň odkazuje na středověký hrad nad lesem. Dispozičně je dům rozdělen na hlavní byt a byt pro hosty, které lze vzájemně oddělit, nebo propojit skrz dětskou část podle aktuálního využití.

Konstrukce:
Původní suterén včetně bazénové haly byl proveden ze železobetonu. Přízemí je navrženo jako zděná stavba z porobetonových tvárnic se železobetonovou stropní deskou.

Materiály a vzhled:
Omítané bílé stěny domu jsou sevřeny kamennou zdí. Nevýrazná jednolitá podlaha nechává prostor vyniknout dřevěnému palubkovému podhledu, směrovanému šikmo za zvednutými cípy střechy. Dřevěný podhled, stejně jako kamenné zdi, volně prochází skrz prosklené plochy z interiéru do exteriéru a vytváří tak jejich maximální propojení. Rámy oken i zárubně vnitřních dveří jsou hliníkové.