Rodinný dům nad řekou

Studie: 2014 
Lokalita: Černošice, Česká republika
Zastavěná plocha: 258,89 m2
Užitná plocha: 264,87 m2

Objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,7
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 19 kWh/(m2.rok)

Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-voda
rekuperace: ANO

 

Pozemek:
Pozemek stavebníka se nachází nad ostrohem řeky Berounky v Černošicích u Prahy. Vyvýšená poloha na svažitém pozemku orientovaném k jihu nabízí nádherné výhledy jihozápadním směrem na řeku a severovýchodním na Prahu. To umocňuje i orientování domu, jedná se totiž o krajní pozemek v jinak souvislé zástavbě rodinnými domy.

Zadání:
Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro čtyři osoby, inspirovaný funkcionalistickou architekturou Tel Avivu, kde investor několik let žil.

Koncept:
Hmotové řešení domu vychází ze striktního oddělení vytápěných prostor domu, které jsou soustředěny do kompaktního tvaru patrového objektu, orientovaného obytnými místnostmi k výhledu. Doplňkový objekt garáže a vnějšího ochozu pak vytváří zázemí a vnější terasy.
Vnitřní dispozice domu je rozdělena na část obytnou denní, která se nachází v přízemí a přes terasu je propojena s okolním pozemkem, a soukromou klidovou zónu v patře domu.

Konstrukce:
Jedná so o stěnový konstrukční systém z vápenopískových bloků s vnějším kontaktním zateplením.